Blessed Investment

Blessed Investment është një kompani investimi, e cila zotëron një portofol të plotë të investimeve të bëra në kompani, organizata dhe shërbime të pasurive të paluajtshme, përfshirë shitjet e pronave komerciale dhe banesore, shitjet dhe blerjet e investimeve, shitjet dhe marketingun e projektit, konsulencën e pasurisë etj.